Impresum

 

Sixt GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 1, D-71106 Magstadt
Telefon: +49 (7159) 94483-0
Telefax: +49 (7159) 94483-22
info@sixt-gmbh.de

společnost s ručením omezeným se sídlem v Magstadtu
rejstříkový soud Stuttgart HRB 241011
vedení společnosti: Dietmar Sixt, Michael Sixt, Gerda Sixt, Uwe Schäfer, Roland Bek

USt.-IdNr.: DE 145 170 160
Gläubiger-IdNr.: DE17SIX00000724641
DUNS-Nr.: 31 611 7365 (Sixt GmbH)
DUNS-Nr.: 49 541 2921 (Sixt Umformtechnik s.r.o.)

Právní ručení

Obsah
Obsah těchto stránek byl pečlivě vybrán a zpracován. Firma Sixt GmbH ovšem nepřejímá záruku za aktuálnost, správnost úplnost nebo kvalitu prezentovaných informací.

Nároky na plnění zodpovědnosti vůči firmě Sixt GmbH vztahující se na škody materiální nebo duševní povahy, které vznikly užitím nebo neužitím prezentovaných informací nebo chybných a neúplných informací, jsou předem vyloučeny, pokud nebude firmě Sixt GmbH jasně prokázáno záměrné zavinění nebo zavinění z nedbalosti.

Firma Sixt GmbH si výslovně vyhrazuje právo, bez předcházejícího upozornění části stránek nebo celou nabídku měnit, doplňovat, vymazat nebo zakázat zveřejnění.

Linky
Pokud firma Sixt GmbH odkazuje přímo nebo nepřímo na cizí internetové stránky ("linky"), ručí za ně jen tehdy, pokud zná jejich přesný obsah a pokud je pro ni technicky možné zabránit užívání jejich protiprávních obsahů.

Firma Sixt GmbH tímto výslovně prohlašuje, že linky propojené stránky neobsahovaly v době propojení žádné ilegální obsahy. Firma Sixt GmbH nemá žádný vliv na aktuální nebo budoucí utváření propojených stránek. Firma Sixt GmbH se proto výslovně distancuje od všech změn obsahů stránek, které nastaly po provedeném propojení stránek. Toto se týká i záznamů dalších osob do firmou Sixt GmbH zřízených knih hostů, diskusních fór a mailinglistů.

Firma Sixt GmbH nezodpovídá za obsah, dostupnost, správnost a přesnost propojených stránek, jejich nabídky, linky nebo reklamu. Sixt GmbH neručí za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy propojených stránek a zejména za škody, ke kterým dojde v důsledku užití či neužití na nich prezentovaných informací.

Autorská práva
Firma Sixt GmbH má zájem na tom, aby ve všech publikacích byla dodržována autorská práva. Došlo – li by i přesto k nějakému porušení autorských práv, odstraní firma Sixt GmbH po obdržení informace o jejich porušení dotyčnou informaci ze svých publikací, resp. označí taková místa autorským právem.

Na veškeré ochranné značky a obchodní značky (ev. chráněné i třetími osobami) uvedené na internetové nabídce se vztahují neomezená práva pro označení a vlastnická práva jejich registrovaných vlastníků. Jen pouhé jmenování značky nezakládá právní podklad k tomu, že značka není chráněna právy třetích osob.

Autorské právo vztahující se na obsah domény firmy Sixt GmbH, http://www.sixt-gmbh.de, přísluší výhradně firmě Sixt GmbH. Šíření grafik, hudby a textů domény v dalších elektronických či tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu firmy Sixt GmbH povoleno.

Právní účinnost
Dodatek o právním ručení je součástí internetové nabídky, na který se odkazuje na této stránce. Pokud by části formulací tohoto textu neodpovídaly, zcela neodpovídaly nebo úplně neodpovídaly právní situaci, zůstávají ostatní části dokumentu,co se týká jejich obsahu a platnosti , nedotčeny.

© Veškerá práva vyhrazena. Zejména další otiskování, napojení na služby online a internet a rozšiřování na datových nosičích jako CD-ROM, DVD-ROM atd. je povoleno jen s předběžným písemným souhlasem autora.

Google+